OM FÖRETAGET

Thomas Johnsson

Teknologin avseende tillverkning av Axellösa Skruvtransportörer har utvecklats inom familjen alltsedan starten för över 60 år sedan, vilket vi är mycket stolta över.

Vi har referenser från nöjda kunder över hela världen.

Genom åren har vi löst många typer av materialhanteringsproblem. Den erfarenhet vi har skaffat oss under åren har gett oss stor kunskap inom området materialhantering med fokus på våra Skruvtransportörer.

Vi har målmedvetet utvecklat både våra Axellösa Skruvprodukter samt Skruvprodukter med kärnrör för att kunna erbjuda bättre och unika lösningar på de flesta Materialhanteringsproblemen i de flesta branscher och olika typer av material.

MATERIALHANTERING

Allmänt

Intresset för miljöfrågor runtom i världen har aldrig varit så stort som nu. Hantering av farliga kemikalier, läkemedel eller andra dammiga material t.ex. inom industrin och livsmedelsbranschen kan utgöra en hälsofara. Trädamm till exempel är naturligt tänker många. Men vissa typer av trädamm är cancer klassat.

Behovet av tekniska lösningar för att förbättra miljön runtom i världen är enormt. Johnson Conveyor Systems AB har genom åren medverkat och levererat till ett stort antal produkter och lösningar till en mängd olika branscher för en miljövänligare materialhantering.

Inom området avfall/återvinning hanterar vi t ex farligt avfall, lysrör och lampor innehållande kvicksilver ,returplastmaterial, hushållsavfall, slakteriavfall, material som dammar lätt eller andra mindre hälsosamma material som oftast måste hanteras i slutna system.

För t ex livsmedels- och läkemedelsbranschen som hanterar råvaror oftast i pulverform måste det transporterade materialet skyddas från omgivande luft för att inte ta skada. För livsmedels- och läkemedelsbranschen är vi också medvetna om att det ställs stora krav på såväl lätt rengörbarhet som designen på produkten. Johnson Conveyor har ett mycket gott rykte för att leverera driftsäkra produkter med hög kvalité och finish.

Standardprodukter

Ur vårt breda produktsortiment av standardprodukter har vi möjlighet att lösa de flesta materialhanteringsproblemen.

Kundanpassade lösningar

Varje applikation är unik. Därför anpassas produkterna ganska ofta till ett mer optimalt utnyttjande för den specifika anläggningen. Vår mångåriga erfarenhet och kunnande är mycket viktig när vi tillsammans med kundens önskemål skall lösa den specifika Materialhanteringen.

Skulle du vilja veta mer om våra produkter och Johnson Conveyor Systems AB?
Kontakta oss

BRANSCHER

PRODUKTER

produkt produkt produkt

Klicka på produkt för större bild.

Utöver vårt breda standardsortiment av Skruvprodukter erbjuder vi skräddarsydda Materialhanteringsutrustningar, där vi tillsammans med kunden utvecklar
en idé till en färdig produkt.

Några exempel visas här:
En sockerströmaskin och en doseringsutrustning för läkemedelspulver, helt tillverkad i rostfritt material med höga krav på design och finish.

KONTAKT

Vi ser fram emot att erbjuda förslag till lösning på Era Materialhanteringsproblem.

kontoret

Postadress: Box 7024, SE-350 07 Växjö, Sweden
Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 30, Hus D, Växjö, Sweden
Telefon: +46-(0)470-69170
E-mail: info@jcsab.se